V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu. V následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého. Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci. Vyzýváme tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme jej, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu.

V Praze 28. 2. 2019
S nadějí

 • A2 kulturní čtrnáctideník
 • Agosto Foundation
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Alfréd ve dvoře
 • Aras
 • ARE
 • The Artivist Lab
 • Artmapa
 • Artyčok.TV
 • Asociace spisovatelů
 • Ateliér bez vedoucího
 • Berlínskej model
 • Centrum pro současné umění FUTURA
 • City Surfer Office
 • Containall o.p.s.
 • Cross Attic – divadlo na půdě Cross clubu
 • Display
 • Divadlo Archa
 • Drdova Gallery
 • Entrance Gallery
 • etc. galerie
 • Festival 4+4 dny v pohybu
 • Festival tanečních filmů
 • Fotograf Gallery
 • Fresh Eye
 • Galerie 207
 • Galerie 35m2
 • Galerie A.M. 180
 • Galerie AMU
 • Galerie Artwall 
 • Galerie Jaroslava Fragnera
 • Galerie kritiků
 • Galerie Mimochodem
 • Galerie NTK
 • Galerie SPZ
 • Galerie VI PER
 • hunt kastner
 • Chemické divadlo
 • IDEAL Prostor
 • INI Project
 • Institut dokumentárního filmu
 • Institut umění – Divadelní ústav
 • Institut úzkosti
 • Jedefrau.org
 • Karlin Studios
 • Klub Za Starou Prahu
 • Kočka v tašce – bytová scéna
 • Kruh
 • Kvalitář
 • Literární obtýdeník Tvar
 • Lítost
 • Lunchmeat Festival
 • Meetfactory
 • Museum Kampa
 • Nadace současného umění
 • Národní filmový archiv
 • Nevan Contempo
 • New Aliens Agency 
 • Orchestr BERG
 • Petrohradská kolektiv
 • Polansky Gallery
 • Prostor39
 • Punctum
 • Revue Prostor
 • Signal Festival
 • Skandinávský dům
 • Společnost Jindřicha Chalupeckého
 • Společnost Topičova salonu
 • Spolek Skutek
 • Studio Hrdinů
 • Svit Praha
 • Synth Library Prague / ZVUK
 • tranzit.cz
 • Ufftenživot z.s.
 • Umělec má cenu
 • Uměleckoprůmyslové muzeum
 • Venuše ve Švehlovce
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová
 • Vyšší odborná škola Scholastika
 • yo-yo.zs – RurArtMap

Obdobná iniciativa vznikla také v Brně: viz kultura-klima-brno.cz

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.