Promítání na elektrárnu Chvaletice

Tisková zpráva // Press release (for Engish see below)
Chvaletice, 7. 7. 2019

V noci ze soboty na neděli proběhla v okolí areálu elektrárny Chvaletice umělecká intervence, v rámci níž byly na chladící věže promítány nápisy jako „STOP UHLÍ“ „POD ELEKTRÁRNOU JE NEJVĚTŠÍ TMA“, „NAŠE KLIMA VAŠE VINA“ či „PO NÁS POTOPA“. Akce se odehrála ve spojitosti s nedalekým Klimakempem uspořádaným kolektivem Limity jsme my a protestujícím proti těžbě a spalování uhlí, ale zároveň připomněla i rok plánovaných globálních protestů proti změnám klimatu, které se budou odehrávat pod heslem „BY 2020 WE RISE UP“ (česky „V roce 2020 povstaneme“).

Umělecká intervence měla za cíl upozornit na konkrétní lokální problém a zároveň na jeho globální přesah. Použitá hesla odkazovala mimo jiné na populární kulturu, ale také na podobné iniciativy probíhající po celém světě. Projekce se snažila odpovědět na otázku, jak či zda může umění ve veřejném prostoru zviditelnit problémy, které tíží celou společnost.

Chvaletická elektrárna má podle ekologů výrazný vliv na změny klimatu, spaluje hnědé uhlí ze severočeských povrchových dolů, čímž vypouští do ovzduší velké množství toxických látek. Tím přispívá nejen k velkému znečišťování vzduchu, které každoročně zabije až deset tisíc lidí v České republice, ale také ke globálnímu oteplování, jež má za následky sucho, lesní požáry, tání ledovců a rekordní tropické bouře po celém světě. Navzdory tomu získal Pavel Tykač – majitel Severní energetické, která elektrárnu provozuje – na začátku léta od Pardubického kraje výjimku z evropských limitů emisí rtuti a oxidů uhlíku, které začnou platit v roce 2021.

Promítání i protesty, které se v okolí elektrárny o víkendu odehrávaly, měly upozornit na to, že pokud Česká republika nepřestane do roku 2030 spalovat uhlí, nesplní tak závazky klimatické dohody z Paříže v roce 2015, kdy bylo jasně deklarováno, že je třeba udržet oteplení Země pod 1,5 stupněm Celsia oproti předindustriální éře. Zatímco ve vedlejším Německu se o tomto cíli aktivně jedná, česká vláda doposud žádný podrobný plán na postupné odstavování uhelných elektráren vypracovaný nemá. I proto lidé přistupují k různým formám občanské neposlušnosti nebo demonstracím, stávkám a uměleckým protestům, aby touto cestou upozornili na alarmující situaci.

LUNCHMEAT STUDIO pro Limity jsme my

Projection on Chvaletice power station brought attention to the impacts of coal burning on climate change

Chvaletice, July 7 2019

On Saturday’s night, artistic intervention took place in the area of Chvaletice power plant in the central Czech Republic where signs like “END COAL”, “NOT COOL”, or “THEY DONT REALLY CARE ABOUT US“,were projected on the cooling towers. The event was linked to the nearby Climate Camp organized by the climate justice movement collective called Limity jsme my (We are the limits). The camp and the related actions such as demonstrations, blockades or the screening are part of the protests against coal mining and coal burning. 

The aim of the art intervention was at one hand to focus on the local problem but also to point out its global outreach. The projected claims were linked to some of the famous pop-culture memes as well as to similar art initiatives happening all around the world. The other aim of the art intervention was to try to answer the question if and how art in public spaces can help to accent the problems of the global society. 

According to ecologists, the Chvaletice power plant has a huge impact on climate change, burning brown coal from the North Bohemian mines, thus emitting a large amount of toxic substances such as mercury and carbon oxides into the air. 

The actions of ecological activists draw attention to the fact that if the Czech Republic does not cease to burn coal by 2030, it would not meet the goals of Paris Climate Agreement from 2015. The Czech government is far from setting any detailed plan for phasing out coal power plants. On the contrary, it was just recently that the Chvaletice power plant was provided an exception from the European limits for the carbon oxides and mercury which are going to be implemented in 2021.

Limity jsme my supported by LUNCHMEAT STUDIO