O nás
Manuál i Prohlášení pražských kulturních a uměleckých institucí vznikly v okruhu Feministické (umělecké) instituce, neformální platformy pro diskusi o podobě a podmínkách fungování feministické (umělecké) instituce. Tato platforma vznikla jako série seminářů a přednášek organizovaných iniciativou tranzit.cz v roce 2017. Cílem semináře bylo formulovat principy, jimiž bychom se mohli řídit a které by vyvolaly diskusi o etice institucí v České republice, na Slovensku a jinde. Účastníky seminářů byli umělci/umělkyně, kurátoři/kurátorky a kritici/kritičky z České republiky a Slovenska.
Téma ekologie je, jak věříme, důležitou součástí starosti a péče o svět kolem nás, o naši budoucnost. Klimatická krize je aktuálně jednou z největších výzev, jimž lidstvo čelí a kulturní / feministické instituce nesmí stát stranou. Chceme budovat takové vztahy, které budou zodpovědné k přírodě i všem živým bytostem v ní, proto se agendou Feministické instituce stalo i téma “Umění pro klima”. Chceme též upozornit na to, že klimatická krize je politickým tématem, které se týká nás všech.

Kontakty
Anna Remešová: anna.remesova[@]artalk.cz
Tereza Stejskalová: [@]
Anežka Bartlová: bartlova.anezka[@]gmail.com

Odkazy
https://www.kultura-klima-brno.cz
http://feministinstitution.cz
http://spolekskutek.cz